Menu

Waarom?

Omdat… 50 jaar geleden de ‘Nieuwe Katechismus’ verscheen, een poging tot een nieuwe verwoording van het katholieke geloofsgoed.

Omdat… het dit jaar 50 jaar geleden is dat bisschop Bekkers overleed, waarna binnen de r.k. kerk een periode van polarisatie en scheiding der geesten aanbrak.

Omdat… wij graag aandacht willen besteden aan het positieve wat er de afgelopen decennia binnen en aan de randen van de (rooms-) katholieke kerk is gegroeid, vaak tegen de klippen op.

Omdat… wij iedereen bij elkaar willen halen die het Grote Verhaal van bijbel en traditie niet willen en niet kunnen missen: halve en hele katholieken, in nog bestaande parochies of daarbuiten, verzameld in ekklesia’s en andere gemeenten ‘in vrije opstelling’ , liefst vergezeld van protestantse en anders- of onkerkelijke geestverwanten.

Omdat… wij voor de komende 50 jaar willen afspreken elkaar te helpen bij het doorvertellen, vieren en leven van dat ‘Grote verhaal’.

Programma

Alle deelnemers aan de manifestatie ontvangen bij binnenkomst een programmaboekje met daarin o.a. de volkspartijen van alle liederen.

Vrijdag 30 december 2016

12:30 uur – Aanvang ontmoetingsmarkt
14:30 uur – Zaal open voor publiek
15:00 uur – Aanvang manifestatie & concert (géén pauze)
17:00 uur – Nazit en ontmoetingsmarkt
18:30 uur – Einde evenement

Highlights

Presentatie: Colet van der Ven
freelance-journaliste en IKON presentatrice.

Interview met bisschop De Korte over zijn visie op de toekomst van de kerk.

Statements over de betrokkenheid van personen en organisaties bij de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar. o.a. door Zuster Margriet Van Vliet (Franciscanessen Roosendaal), Ben Vocking, Henk Baars en Jutta Chorus.

Toespraak ’50 jaar katholiek in Nederland’ door Huub Oosterhuis.

Presentatie van het boek Alles voor allen. Een nieuwe catechismus, uit het werk van Huub Oosterhuis samengesteld door Kees Kok.

Veel samen zingen onder leiding van Tom Löwenthal, zoals bij de laatste grote manifestatie ‘1000 stemmen zingen Oosterhuis’.

info@1000stemmen.nl
040-2124825
Het Fort 29
5581AB WAALRE